Kvapková závlaha mikrohadičkami

/album/kvapkova-zavlaha-mikrohadickami/kapilara1-jpg/
/album/kvapkova-zavlaha-mikrohadickami/kapilara2-jpg/
/album/kvapkova-zavlaha-mikrohadickami/kapilara3-jpg/

—————


Výhody:

  • flexibilita pri zriaďovaní a zapájaní závlahy
  • možnosť použitia pre rôzne druhy stromčekov, súčasne s rôznou odrodovou štruktúrou ako i vekovou štruktúrou stromov (starý strom - viac výtokov, mladý strom - menej výtokov). Výtoky sa nainštalujú na tých miestach hadice, kde stromy boli vysadené
  • možnosť ľahkej údržby a opravy v prípade, že sa mikrohadička upchá. Je možné upchaný koniec skrátiť alebo vymeniť celú hadičku.
  • možnosť prihnojovania počas vegetácie s okamžitým účinkom
  • ekonomické výhody - úspora vody (aj v obdobiach sucha), času, pracovnej sily
  • zvýšená kvalita a kvantita plodov
  • vhodná pri pestovaní rastlín na hydropónií
 

Technické podmienky:

  • systém závlah pracuje pri nízkych tlakoch 0,5 - 1bar
  • možnosť napojenia vody z nadzemnej nádrže, ktorá je osadená približne 2 - 3m nad zemou
  • pri napojení vody z vodovodného systému je nutné použiť tlakový regulátor